sulyoktamas

Dr Tamás Sulyok

Dr Tamás Sulyok we wrześniu 2014 roku został wybrany przez Węgierski Sejm na sędziego Sądu Konstytucyjnego. Od 1 kwietnia 2015 roku pełni funkcję wiceprezesa Sądu Konstytucyjnego, a 22 listopada 2016 roku został wybrany przez Parlament na stanowisko przewodniczącego.

Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie w Szeged w 1980 roku. W latach 1982-1991 był radcą prawnym, następnie w latach 2000-2014 był honorowym konsulem Austrii. Od 2005 roku jest wykładowcą prawa konstytucyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Szeged. Uzyskał tytuł doktora w 2013 roku, jego dziedziną badań są konstytucyjne ramy rzecznictwa.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu