Dr Krzysztof Mazur

Dr Krzysztof Mazur – doktor nauk politycznych, prezes Klubu Jagiellońskiego, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Ukończył politologię  oraz filozofię z elementami socjologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestnik The Phoenix Institute Summer Seminar na University of Notre Dame w USA. Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W latach 2002-2009 koordynator licznych projektów realizowanych przez Fundację Instytut Tertio Millennio. Od 2002 r. członek Klubu Jagiellońskiego. Twórca ogólnopolskiej Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu realizowanej w strategicznym partnerstwie z PKO Bankiem Polskim. Członek redakcji „Pressji”. Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Od 2015 r. członek Zarządu Koalicji na rzecz Polskich Innowacji. W latach 2009-2010 współpracownik Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Laureat ogólnopolskiego konkursu na pracę naukową poświęconą Solidarności przyznawaną przez NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska (2006) oraz Nagrody im. Artura Rojszczaka przyznawanej przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (2012).

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu