Program 2015

Spotkania w 4 miastach: Szczecin, Poznań, Kraków i Warszawa
Informacje archiwalne

V Kongres Polska Wielki Projekt: Odważna Polska w Europie

Tegoroczny Kongres Polska Wielki Projekt odbędzie się pod hasłem odwagi w życiu politycznym i społecznym. Jesteśmy przekonani, że bez odwagi w polityce, w gospodarce i w kulturze, Polska nie będzie się rozwijać właściwie. Ostatnie lata to wprawdzie lata modernizacji, pewnej poprawy poziomu życia, ale modernizacji wyspowej, zbyt kosztownej, często powierzchownej i niesprawiedliwej, połączonej z korupcją i klientelizmem. Poprawie w niektórych dziedzinach życia towarzyszyła faktyczna de-modernizacja i regres w innych, a źródło dynamiki było przede wszystkim zewnętrzne. Ten swoisty rozwój zależny dokonywał się dzięki dotacjom europejskim i dobrej koniunkturze w gospodarce niemieckiej, z którą Polska jest coraz ściślej powiązana. W konsekwencji nie stworzono w Polsce własnych, silnych podstaw rozwojowych. Polacy pozostają jednym z najuboższych narodów Europy a względne zadowolenie tych, którzy głosują na partię rządzącą, wynika z zaniżonych aspiracji, kompleksów intensywnie wzmacnianych „pedagogiką wstydu” oraz lęku przed utratą osiągniętego stanu posiadania, skromnego, ale jednak wyższego niż w czasach PRLu. Tymczasem potrzebna jest ODWAGA, by zmierzyć się z wyzwaniami, których rozwiązanie zadecyduje o przyszłości Polski. Bez odważnych obywateli rządzący tracą poczucie odpowiedzialności i realności. Bez odważnych polityków żadna dalekosiężna strategia polityczna nie jest możliwa. Obecnie coraz więcej Polaków dostrzega, że lękliwą, konformistyczną politykę „płynięcia z głównym nurtem“, „politykę ciepłej wody“, trzeba zastąpić działaniami, zmierzającymi do rozwiązania strukturalnych problemów kraju. Prowadzący do nikąd rozwój zależny należy zastąpić odważną polityką podmiotowości.

Ale odwaga musi iść w parze z innymi cnotami publicznymi, takimi jak rozwaga, odpowiedzialność, sprawiedliwość, integralność, kreatywność. W ramach Kongresu będziemy pytać o ten związek. W dyskusjach z ekspertami, także z zagranicy, będziemy zastanawiać się nad alternatywnymi, odważnymi strategiami w różnych dziedzinach, by znaleźć odpowiedź na pytania: Na czym polega dziś śmiała polityka gospodarcza i finansowa, która może zapewnić trwały rozwój i dobrobyt nie tylko dla wybranych? Jak odważnie i skutecznie reformować instytucje publiczne i państwowe, np. system zdrowia? Jak uprawiać odważną, i jednocześnie realistyczną, politykę zagraniczną, w tym także politykę europejską? Czym jest odwaga intelektualna i dlaczego potrzebujmy dzieł kultury i dzieł naukowych, które są wyrazem takiej odwagi? Jakie jest miejsce dla odważnej Polski w Europie? Jak co roku, ostatniego dnia głównej części Kongresu zostanie wręczona nagroda im. Lecha Kaczyńskiego, honorująca wybitnego twórcę, sprawiedliwego i prawego, którego dzieła budują i utrwalają tożsamość Polaków.

Szczecin

28.03.2015

28.03.2015

Klub XIII Muz, Sala Kominkowa
Plac Żołnierza Polskiego 2

10:15-11:30 - Europejskie standardy w zakresie obrotu ziemią rolną

Prelegenci:

Moderator: Joanna Lichocka (Telewizja Repubika)

11:50-13:15 - Szkolnictwo zawodowe szansą ośrodków edukacyjnych w Unii Europejskiej

Prelegenci:

 • prof. dr hab. inż. Jacek Wróbel (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
 • Marzena Baranowska (Dyrektor Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu )
 • Józef Gawłowicz (kapitan Ż.W., Akademia Morska w Szczecinie)
 • Ewa Berdyszak (Wicedyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich w Szczecinie),
 • dr Piotr Mikiewicz (Dolnośląskie Centrum Innowacji Edukacyjnych)

Moderator: Paweł Szefernaker

13:25-14:45 - Reindustralizacja jako element planu Junkera

Prelegenci:

Moderator: Grzegorz Gibas

Poznań

11-12.04.2015

11.04.2015

Aula Towarzystwa Chrystusowego,
ul. Panny Marii 4

12.04.2015

Pałac Działyńskich,
Stary Rynek 78

9:30-12:00 - Kurator - przyjaciel czy wróg artysty?

Prelegenci:

Moderator: Maciej Mazurek – wprowadzenie: diagnoza stanu sztuki polskiej i sposobów jej prezentacji, ukazanie kontekstów „wojny kulturowej”. Teza o konieczności uwolnienia instytucji kultury spod arbitralnej władzy instytucji.

12:30-15:30 - Odzyskać Miasto

Prelegenci:

 • Ryszard Grobelny, były prezydent Poznania,
 • Lech Mergler, działacz ruchu obywatelskiego „Prawo do miasta”,
 • Grażyna Wrońska
 • Franciszek Starczewski

Moderator: Agata Ławniczak

Kraków

17-18.04.2015

„Władza polityczna i przywództwo w Unii Europejskiej. Konserwatywna odpowiedź na ich kryzys.”

17.04.2015

Aula Akademii Ignatianum, ul. Kopernika 26

16:00-20:00 - Europa: co dalej? Konserwatywna odpowiedź na ewolucję Unii Europejskiej i wyzwania współczesnej polityki

Zagadnienia:

 • Jaka jest zdolność konserwatystów, aby kształtować politykę europejską zgodnie z ich ideami i koncepcjami?
 • Jaki model europejskiej integracji i ewolucji UE jest do zaakceptowania przez konserwatywnych polityków, ekspertów i intelektualistów? Czy ich akceptacja dla UE ma swoje granice, związane z jej kształtem politycznym, czy forsowanymi przez jej instytucje i prawodawstwo ideologicznie motywowanymi rozwiązaniami?
 • Czy konserwatyzm jest użytecznym terminem i szyldem w myśleniu o europejskiej polityce i w jej prowadzeniu?
 • Czy aksjologia wciąż ma znaczenie w Europie? Czy jej obecność w polityce europejskiej wzmacnia pozycję konserwatystów, czy ją osłabia?
 • Czy konserwatyści powinni wspierać ideę wzmocnienia roli UE w stosunkach międzynarodowych? Czy taka idea jest w obecnych warunkach realistyczna?
 • Czy w ogóle jest do pomyślenia konserwatywne przywództwo w UE, biorąc pod uwagę trendy, które dominują we współczesnej polityce i kulturze?
 • Czy konserwatyści stoją przed alternatywą: być wiernym swoim zasadom, czy być skutecznym politycznie (w polityce międzynarodowej i wewnętrznej)?

Mówcy:

 • prof. Miłowit Kuniński,
 • red. Marek Magierowski,
 • prof. Ryszard Legutko,
 • dr hab. Artur Wołek,
 • red. Martin Weiss,
 • dr hab. Kazimierz Michał Ujazdowski,
 • red. Bronisław Wildstein

Przerwa na kawę: 18.00

18.04.2015

sala konferencyjna Herbewa, ul. Lubelska 29

10:30-13:00 - Europa na rozdrożu: polityczne i ideologiczne wyzwania dla państw środkowoeuropejskich

Zagadnienia:

 • Jaki model integracji europejskiej i ewolucji UE jest akceptowalny z perspektywy interesów narodowych państw Europy Środkowej? Jakie są granice ich akceptacji?
 • Co powinno zostać uczynione z legitymizacją społeczną europejskich instytucji? Jak odpowiedzieć na problem deficytu demokracji w niepochodzących z wyborów ciałach UE i braku wpływu obywateli poszczególnych państw członkowskich UE na politykę swoich rządów dotyczącą legislacji i politycznych decyzji Unii? Czy demokratyzacja UE byłaby korzystna dla państw środkowoeuropejskich, czy osłabiłaby ich pozycję?
 • Czy interesy ekonomiczne państw środkowoeuropejskich powinny być decydujące dla ich polityki w ramach UE?
 • Jak elity polityczne państw Europy Środkowej traktują swą rolę w europejskiej polityce: czy z perspektywy narodowych interesów i ideologicznych zasad, czy raczej jako element wewnętrznej rywalizacji (co dominuje: pryncypialne czy pragmatyczne podejście)?
 • Czy powinniśmy poważnie myśleć o scenariuszu rozpadu UE? Jakie byłyby koszty i korzyści takiego scenariusza, analizowane z perspektywy krajów środkowoeuropejskich?

Mówcy:

 • dr Adam Burakowski,
 • red. Jaroslav Daniška,
 • dr Adrian Papahagi,
 • dr Martin Slaný,
 • red. Virginijus Valentinavičius,
 • red. Lenka Zlámalová
 • prof. Ferenc Hörcher

Obiad

13:45-16:00 - Władza polityczna w Unii Europejskiej

Zagadnienia:

 • Jaki powinien być podział kompetencji między ośrodkami władzy państw narodowych i instytucjami UE, który byłby akceptowalny dla konserwatystów?
 • Czego dowiadujemy się o formalnych i nieformalnych mechanizmach decyzyjnych w UE, kiedy analizujemy jej rolę w obecnym kryzysie międzynarodowym?
 • Jakich nieformalnych mechanizmów używa UE, by zmusić państwa członkowskie, by zaakceptowały i zastosowały rozwiązania forsowane przez UE? Jak państwa członkowskie przeciwstawiają się tym mechanizmom?
 • Jaki jest wpływ bilateralnej i multilateralnej współpracy między państwami członkowskimi UE na jej procesy decyzyjne?
 • Jaki wpływ na politykę UE wywierają nie-państwowe podmioty – media, biznes, nieformalne grupy interesów?
 • Jak konserwatyści mogą powstrzymać rozrost unijnych struktur biurokratycznych?
 • Jak uczynić proces decyzyjny w UE bardziej efektywnym (zarówno pod kątem uzgadniania i podejmowania decyzji, jak i ich wcielania w życie) bez narażenia na szwank interesów wszystkich państw członkowskich, niezależnie od ich potencjału czy politycznego znaczenia w Unii?

Mówcy:

Warszawa

14-17.05.2015

14.05.2015

Centrum Konferencyjne Zielna

15.05.2015

Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego

15:00-16:30 - Edukacja i szkolnictwo wyższe w Polsce w perspektywie europejskiej

Prelegenci:

Bartosz Marczuk – Zastępca redaktora naczelnego Tygodnika „Wprost”
Magdalena Sokołowska – Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego
Marek Kułakowski – Stowarzyszenie KoLiber

Moderator: Piotr Müller – były Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

16:45-18:15 - Własny biznes czy etat? Wejście młodych na rynek pracy

Prelegenci:

Maks Kraczkowski – poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki
Roch Baranowski – dyrektor strategiczny
Piotr Wójcik – redaktor „Nowy Obywatel”

Moderator: Piotr Kaflik – prawnik, przedsiębiorca

18:30-20:30 - Młodzi w działalności społecznej i politycznej

Uczestnicy:

Lucjusz Nadbereżny – prezydent Stalowej Woli

Marek Materek – prezydent Starachowic

Paweł Kurtyka – Studenci dla Rzeczypospolitej

Sebastian Kaleta – Młodzi dla Polski

Mariusz Chłopik – Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Moderator: Tomasz Matynia

16.05.2015

Novotel Warszawa Centrum

9:00-11:00 - Ekonomiczny kryzys Europy i nowa strategia gospodarcza i finansowa Polski

Prelegenci:

 • prof. Harold James
 • prof. Marcus Kerber
 • dr Stanisław Kluza

Moderator: prof. Zdzisław Krasnodębski

11:10-13:10 - Rola państw narodowych we współczesnej Europie

 • David Bakradze (przewodniczący Parlamentu Gruzji w latach 2008-2012)
 • Ivars Godmanis (premier Łotwy w latach 1990-1993 i 2007-2009)
 • Traian Băsescu (prezydent Rumunii w latach 2004-2014)

Moderator: prof. Ryszard Legutko

15:00-15:30 - Prezentacja wyników ankiety poświęconej aktywności obywatelskiej w Polsce

Prelegenci:

 • Paweł Soloch (Instytut Sobieskiego)
 • Piotr Krygiel (Instytut Sobieskiego)

15:30-17:00 - Aktywność obywatelska a kontrola społeczna procesów demokratycznych

Prelegenci:

 • Andrzej Zybertowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Piotr Ciompa (Instytut Spraw Obywatelskich)
 • Stanisław Burdziej (Fundacja Court Watch)
 • Józef Orzeł (Stowarzyszenie Miasta w Internecie)

Moderator: red. Marek Pyza (Tygodnik w Sieci)

17:15-18:30 - Na ile wsparcie państwa jest zgodne z oczekiwaniami i potrzebami organizacji obywatelskich?

Prelegenci:

 • Piotr Gliński (IFiS PAN, Uniwersytet w Białymstoku)
 • Paweł Leszczyński (Stowarzyszenie Studenci dla RP)
 • Sebastian Kaleta (Stowarzyszenie Młodzi dla Polski)
 • Piotr Mazurek (Stowarzyszenie Koliber)
 • Przemysław Jaśkiewicz (Fundacja Niepodległości)
 • Robert Czyżewski (Fundacja Wolność i Demokracja)

Moderator: red. Jakub Moroz (TV Republika)

17.05.2015

Novotel Warszawa Centrum

10:30-12:30 - Uwolnić kulturę z opresji

„Uwolnić kulturę z opresji” to tytuł panelu, którego celem jest pokazanie zamachu na kulturę, jaki dokonuje lewacka ideologia. Importowana z Zachodu poprawność polityczna, która jest znakiem totalitarnych tendencji, umożliwia ekspansję wielu negatywnych zjawisk w polskiej kulturze, gdyż dominacja przekazu ideologicznego pozwala na karierę nie prawdziwym artystom, tylko wykonawcom ideologiczno-politycznych zadań. Jaki jest stan kultury poddanej takiej presji? Jakie są cele takiej opresji? Jak się uwolnić od tego nacisku? Jaką tworzyć alternatywę? To są pytania, na które paneliści będą próbowali znaleźć odpowiedź.

Prelegenci:

13:00-14:30 - Nieład przestrzenny w Polsce na tle innych krajów UE

Prelegenci:

 • Czesław Bielecki
 • Aleksander Chylak
 • Grzegorz Buczek
 • Marek Budzyński