Program 2019

IX Kongres Polska Wielki Projekt
Perspektywa

07-09.06.2019

07.06.2019
Arkady Kubickiego
Plac Zamkowy 4
Warszawa

Uroczystość wręczenia Medalu „Odwaga i Wiarygodność”

10:30 - Wyzwania dla rolnictwa: technologie, innowacje, jakość żywności i organizacja

Paneliści:

Moderator: Michał Fedusio, redaktor Polskiego Radia

12:00 - Perspektywa rozwoju Europy Środkowej w Unii Europejskiej - bariery i przewagi gospodarcze

Paneliści:

 Moderator: Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

13:20 - Nie ma pomyślności bez produktywności. Jak wykorzystać potencjał polskiej gospodarki?

Paneliści:

Moderator: Damian Diaz, dziennikarz TVP

15:30 - Postchrześcijański kontynent? Miejsce Europy na duchowej mapie świata

Paneliści:

Moderator: Grzegorz Górnydziennikarz i publicysta

08.06.2019
Arkady Kubickiego
Plac Zamkowy 4
Warszawa

10:00 - Rodzina, państwo, demografia. Jak przełamać niekorzystne trendy w Polsce i Europie?

Paneliści:

Moderator: Maciej Mazurek, publicysta, redaktor Radia Poznań

11:20 - Nowa wiosna ludów? Demokracja kontra liberalizm

Paneliści:

Moderator: Prof. Zdzisław Krasnodębski, socjolog, filozof społeczny, publicysta, doktor habilitowany nauk humanistycznych, poseł do Parlamentu Europejskiego

13:40 - Lingua Democratiae Liberalis jako narzędzie inżynierii społecznej

Paneliści:

Moderator: Prof. Ryszard Legutko, filozof, publicysta, polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego

15:00 - Stare wartości i nowe media - nadzieje i zagrożenia

Paneliści:

Moderator: Andrzej Zybertowicz, socjolog, doradca Prezydenta RP

16:20 - Europa po…, Europa przed… Zadania polskiej i europejskiej polityki zagranicznej w nowej perspektywie

Paneliści:

Moderator: Bronisław Wildstein, pisarz, dziennikarz, publicysta

09.06.2019
Arkady Kubickiego
Plac Zamkowy 4
Warszawa

10:00 - Młoda polska emigracja: stracone pokolenie czy elity przyszłości?

Paneliści:

Moderator: Dr hab. Michał Łuczewski, socjolog, dyrektor programowy Centrum Myśli Jana Pawła II

13:30 - Na co czekamy w polskiej kulturze?

Paneliści:

Moderator: Dr hab. Andrzej Szczerski, historyk, historyk sztuki